Sportproducten

Sportproducten

Productontwikkeling en validatie

Deze programmalijn richt zich op het ontwikkelen en valideren van nieuwe fysieke producten voor de top- en recreatieve sport. Bijvoorbeeld sportmaterieel, beschermingsmiddelen en kleding. Vaak wordt gestart met een propositie van een bedrijf die aansluit bij de behoefte van de sport. Soms kan er ook een vraagstelling zijn vanuit de sport, waarbij een passend aanbod vanuit het bedrijfsleven gezocht wordt. Niet alleen de productontwikkeling zelf, maar ook de validatie in een sportomgeving is van groot belang. Eindgebruikers worden vroegtijdig bij het ontwikkelingsproces betrokken.

 

In de (top)sport worden vaak extreme eisen gesteld aan een product, bijvoorbeeld op het gebied van de stijfheid, het gewicht of de lucht- en waterweerstand. Geïnnoveerde producten dragen bij aan een verbeterde beleving van de sport, doordat de sport beter aansluit op de doelgroep. Fysiologische, biomechanische en psychologische eigenschappen van een product worden afgestemd op de menselijke maat.

Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus