Sport en voeding

Sport en voeding

Goede, gerichte voeding is onmisbaar

Voor het verbeteren van sportprestaties en gezondheidsbevordering is goede en gerichte voeding onmisbaar voor zowel de topsporters als voor de groeiende groep van breedtesporters. Het belang van gezonde voeding als basis voor een gezonde leefstijl wordt nationaal en internationaal breed onderkend.

 

De programmalijn Sport en Voeding streeft naar de bevordering van de kennis over, het gebruik en de ontwikkeling van adequate voeding voor topsporters om prestaties te verbeteren. Binnen de programmalijn worden de behoeften van de sporters en de wetenschappelijke kennis op het gebied van voeding, gezondheid en sport gecombineerd met kansen voor innovatie in het (voedingsmiddelen) bedrijfsleven. De intentie is om de komende jaren bij te dragen aan de voedingskundige ontwikkeling van de sport.

 

Hoofdthema’s Sport en Voeding:

  1. totaaldieet en monitoring
  2. voeding en lichaamssamenstelling
  3. ergogene voedingsmiddelen

 

In 2010 is het initiatief genomen een samenwerkingsverband op te zetten op het gebied van sport en voeding in de Food Valley. Dit initiatief heeft geleid tot de oprichting van het InnovatieNetwerk Sport en Voeding, een netwerk om de innovatie op het gebied van Sport en Voeding te accelereren.

Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus