Projecten

7 / 116 projecten weergegeven

Een goede sportkeuze is belangrijk voor een leven lang bewegen. Sporttalentidentificatie helpt kinderen in hun keuze voor de juiste sport.

Lees meer

Eat2Move is een topcentrum dat zich de komende zes jaar zal richten op innovatie rond voeding en beweging, met name voor topsporters en ouderen. Acht Gelderse organisaties op het gebied van sport, voeding en gezondheid werken samen in dit topcentrum, met steun van de Provincie Gelderland.

Lees meer

Blessures aan de enkel zijn de meest voorkomende sportletsel. Een bewezen effectief programma is interactief gemaakt in de applicatie 'Versterk Je Enkel'. Dit onderzoek evalueert of het aanbieden van dit programma op deze manier beter werkt dan de traditionele vorm met papier en DVD.

Lees meer

Welk effect hebben training en herstel op de prestatieverbetering van sporters.

Lees meer

Sport in tijden van ziekte betreft een onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor chronisch zieken en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Doel is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling/verfijning van sport- en beweeginterventies voor chronisch zieken.

Lees meer

Het verder ontwikkelen van het registratiesysteem. Dit is nodig om de daadwerkelijke trainingsbelasting te relateren aan de opgelegde trainingsbelasting.

Lees meer

Systemen waarmee de zwemtechniek gedetailleerd en geautomatiseerd kan worden geanalyseerd. Zo kan er op een wetenschappelijk onderbouwde wijze gewerkt worden aan de verbetering van de zwemtechniek van Nederlandse topzwemmers.

Lees meer