Projecten

9 / 116 projecten weergegeven

Efficiëntere behandeling door sensor monitoring knieblessures.

Lees meer

Dit breedtesportproject wil kinderen van 4 tot 8 jaar op basis van individuele talenten, interesses en aanleg grofmazig en vroegtijdig adviseren in hun sport- of beweegactiviteiten, zodat ze uiteindelijk langduriger en met (meer) plezier (levenslang) gaan bewegen.

Lees meer

Sporten is voor kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen training en coaching op maat de participatie van deze kinderen faciliteren?

Lees meer

Meidenvoetbal is de snelstgroeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat is de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal in Nederland?

Lees meer

De aard en omvang van onze sociale betrekkingen, met wie wij ons verbinden en identificeren, en de mate waarop wij ons voor deze en andere collectiviteiten willen inzetten, verandert. Wat betekent dit voor de rol van de sportvereniging?

Lees meer

Het ontwikkelen van een beslisgedragmodule voor trainers/coaches waarmee de beslissingen van spelers in het veld driedimensionaal kunnen worden gevisualiseerd.

Lees meer

Met nieuw ontwikkelde software kunnen voetbalcoaches analyseren hoe succesvol hun speltactiek is. Het programma werkt op basis van positiedata van spelers die via videobeelden of een lokaal meetsysteem zijn verzameld.

Lees meer

De realisatie van een notatieanalyse-databestand over een volledig voetbaleredivisieseizoen en van een model dat voor de gehele eredivisie en per club relaties beschrijft.

Lees meer

Een grote kostenpost op sportparken is de verlichting. In het project "Dynamische LED verlichting van sportvelden" is aangetoond dat sportvelden met LED-verlichting sportvelden goed verlicht kunnen worden.

Lees meer