Projecten

11 / 116 projecten weergegeven

Dit breedtesportproject wil kinderen van 4 tot 8 jaar op basis van individuele talenten, interesses en aanleg grofmazig en vroegtijdig adviseren in hun sport- of beweegactiviteiten, zodat ze uiteindelijk langduriger en met (meer) plezier (levenslang) gaan bewegen.

Lees meer

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport en spel activiteiten, met alle gevolgen van dien. Voor deze kinderen zijn er echter veel obstakels in onze Nederlandse maatschappij om deel te nemen aan sport.

Lees meer

Het gezondheidsbeleid van de overheid richt zich op het versterken van zorg, sport & bewegen in de buurt. Om gezondheidsproblemen in de eigen omgeving aan te pakken worden ‘buurtsportcoaches’ aangesteld. Wat zijn de effecten hiervan?

Lees meer

Sport en bewegen zijn leuk, gezond en je gaat er beter door presteren. (VMBO-)Leerlingen doen dat echter steeds minder en overgewicht is een toenemend probleem. Hoe kunnen jongeren gemotiveerd worden om toch actiever te worden?

Lees meer

Wat is de invloed van sportdeelname op het toekomstperspectief van jongeren in de jeugdzorg?

Lees meer

Sporten is voor kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen training en coaching op maat de participatie van deze kinderen faciliteren?

Lees meer

In geld uitgedrukt zijn sportvoorzieningen verreweg het belangrijkste instrument dat wordt ingezet om de sportdeelname te verhogen. Wat betekent dit bezien vanuit het perspectief van het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid en de georganiseerde sport.

Lees meer

Openbare ruimten kunnen een belangrijke rol spelen om mensen meer te laten sporten en bewegen, maar wat is exact het beweeggedrag van mensen in parken en straten?

Lees meer

De aard en omvang van onze sociale betrekkingen, met wie wij ons verbinden en identificeren, en de mate waarop wij ons voor deze en andere collectiviteiten willen inzetten, verandert. Wat betekent dit voor de rol van de sportvereniging?

Lees meer