Verbinding zorg, sport & bewegen

Verbinding zorg, sport & bewegen

Doel

Evalueren wat de effecten zijn van de inzet van buurtsportcoaches op het bewegingspatroon van buurtbewoners en het maatschappelijke rendement hiervan.

 

Projectomschrijving

Het gezondheidsbeleid van de overheid richt zich op het versterken van zorg, sport & bewegen in de buurt. Het doel is ‘ontzorgen’ door gezondheidsproblemen aan te pakken in de eigen omgeving. Hiertoe worden ‘buurtsportcoaches’ aangesteld. Een deel van hen krijgt als taak om de verbinding tussen zorg, sport & bewegen vorm te geven. Dit onderzoek richt zich op deze buurtsportcoaches. 

 

De inzet van de buurtsportcoach op zorg is nieuw en behoeft evaluatieonderzoek. De resultaten laten zien of buurtbewoners gaan en blijven bewegen in de eigen buurt en gezondheidswinst boeken, of beleidspretenties van de overheid gerealiseerd worden op lokaal niveau en wat het gepercipieerde maatschappelijk rendement hiervan is. Het onderzoek heeft twee trajecten met elk een hoofdvraag:


1) Wat is het effect van de inzet van de buurtsportcoaches?
2) Wat is het effect van de leefstijlinterventies?

Toon meer informatie

Traject 1 richt zich op de intermediaire doelgroep (ROSsen, GGD’en, Sportservice) en de uitvoerende doelgroep (buurtsportcoaches, professionals uit de zorg en sport, gemeenten). Het gaat om het verbinden tussen zorg, sport & bewegen met als resultaat leefstijlinterventies voor buurtbewoners.

 

Traject 2 richt zich op de uiteindelijke doelgroep. Dit zijn volwassen (18+) buurtbewoners en deelnemers die deelnemen aan een leefstijlinterventie. De focus ligt op monitoring van de leefstijlinterventies, de bereikte doelgroepen en de effecten op deelnemers. 

 

Het onderzoek vindt plaats in 10 wijken (case studies) in 7 gemeenten. In beide trajecten wordt een combinatie van actieonderzoek en procesevaluatie uitgevoerd. In traject 2 worden daarnaast metingen gedaan bij deelnemers aan leefstijlinterventies.

 

Toon minder informatie

Meer informatie?

Organisatie Wageningen UR
Contactpersoon Dr. ir. A. Wagemakers
Telefoon 031 7482613
E-mail ...

Status project

Start

1 september 2013

Eind

1 september 2016

Voorbereiding

Programmalijnen

    Tags

    Partners


    Delen:
    FacebookTwitterGoogle Plus