Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal

Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal

Doel

In kaart brengen wat de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal in Nederland is.

 

Projectomschrijving

Meidenvoetbal is de snelstgroeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat betekent deze ontwikkeling sociaal gezien? Hoe draagt deze ontwikkeling bij aan de gelijkschakeling van mannen en vrouwen en de sociale integratie van allochtone meisjes, en welke rol spelen de huidige professionalisering en (nieuwe) media hierin?

 

Daarover is nog weinig bekend. Om deze lacunes op te vullen, gaat een team van experts onder leiding van ex-profvoetbalster en filosoof Dr. Martine Prange en cultureelantropoloog Dr. Martijn Oosterbaan, in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation en Triple Double/ BeNe League, een driejarig onderzoek doen naar:


a. de geschiedenis,
b. de huidige professionalisering en commercialisering,
c. de voetbalbeleving van allochtone meisjes tussen etniciteit en religie en
d. de media-representatie van meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland.

Toon meer informatie

Voetballende meiden worden geïnterviewd op straat, bij toernooien en clubs over hun beleving van voetbal en de invloed hiervan op hun maatschappelijke ontwikkeling, hun zelfbewustwording en het veroveren van een plek in de samenleving. Daarbij worden de meiden niet vergeleken met jongens, zoals meestal gebeurt, maar gaan we uit van hun eigen talenten en mogelijkheden. De centrale onderzoeksvraag is 'Wat is de maatschappelijke impact (sociale betekenis) van vrouwenvoetbal in Nederland?’

 

Dit onderzoek levert nieuwe kennis op over de betekenis van sport (voetbal) voor de talentontwikkeling en integratie van (allochtone) meiden en geeft een omvattend beeld van de status en toekomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Vandaaruit formuleren we beleidsadviezen voor voetbal- en sportbonden, vrouwenorganisaties en sportgerelateerde bedrijven. Dit onderzoek vernieuwt bovendien de internationale sportstudies door de sportbeleving van de meiden zèlf centraal te stellen.

Toon minder informatie

 

Meer informatie?

Organisatie Universiteit Leiden 
Contactpersoon Dr. M. S. Prange
Telefoon  
E-mail

... 

Status project

Start

1 september 2013

Eind

1 september 2016

Voorbereiding

Programmalijnen

    Tags

    Partners


    Delen:
    FacebookTwitterGoogle Plus