Schoolzones

Schoolzones

Doel

Door onderzoek te komen tot een reeks concrete maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen om zo kinderen aan te zetten tot sportief bewegen.

 

Projectomschrijving

Sporten en bewegen is leuk. En gezond! Hoe de leefomgeving eruit moet zien voor een goede en gezonde ontwikkeling is onvoldoende bekend. We weten dat fysieke, sociale en organisatorische factoren belangrijk zijn. Interventies in de fysieke inrichting bieden een kansrijke aanpak, maar zijn nog nauwelijks onderzocht. Met name interventies in de schoolomgeving lijken zeer relevant; vrijwel alle kinderen gaan naar school, en kunnen op die manier van een interventie profiteren.

 

Uit eerder onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid samenhangt met het bewegen van kinderen. Of verbetering van de verkeersveiligheid tot meer sportief bewegen leidt, is de centrale vraag in dit onderzoek. In het onderzoek wordt rond 2 scholen een veilige schoolzone aangelegd, bij 2 andere scholen wordt daarnaast een sportief beweegprogramma aangeboden. Deze scholen worden met controlescholen vergeleken. Met vragenlijsten, observaties, GPS-sensoren en versnellingsmeters krijgen we een goed beeld van het effect van de interventies op sportief beweeggedrag. De verhouding tussen de kosten en de baten wordt ook in kaart gebracht.

Toon meer informatie

Een belangrijk doel van het project is het vertalen van de resultaten van het onderzoek naar concrete maatregelen. De resultaten worden verspreid onder een breed publiek van gemeenten, verkeerskundigen, GGD-en en stedenbouwkundigen. Het project levert een leidraad op met adviezen over de fysieke inrichting van schoolzones, over succesvolle beweegprogramma’s, en organisatorische factoren die van belang zijn voor succesvolle schoolzones. 

Toon minder informatie

 

Meer informatie?

Organisatie  TNO
Contactpersoon  Dr. F.H. Pierik
Telefoon  088 8668439
E-mail  ...

Status project

Start

1 september 2013

Eind

1 september 2016

Voorbereiding

Programmalijnen

    Tags

    Partners


    Delen:
    FacebookTwitterGoogle Plus