Haalbaarheid en effectiviteit van financiële prikkels ter bevordering van lichamelijke activiteit

Haalbaarheid en effectiviteit van financiële prikkels ter bevordering van lichamelijke activiteit

Doel

Onderzoeken welke prikkel mensen stimuleert om een gezondere leefstijl vol te houden.

 

Projectomschrijving

Dit project onderzoekt hoe mensen met diabetes en hartvaatziekten gestimuleerd kunnen worden om gezonder te gaan leven. In een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) begeleiden hulpverleners patiënten eerst bij meer bewegen en gezonder eten. Vervolgens moeten patiënten dit gedrag zelfstandig voortzetten in hun dagelijks leven. Gemeenten hebben daarvoor divers aanbod. Er wordt specifiek onderzocht of een bepaalde financiële prikkel patiënten helpt om de GLI af te maken en zelfstandig het nieuwe gedrag ook vol te houden.


Eerst wordt bij deze patiëntengroep met vragenlijsten nagegaan welke financiële prikkels zij kiezen in bepaalde situaties, een zgn. Discrete Choice Experiment. De resultaten van deze
‘keuzes op papier’ bepalen de vorm en hoogte van de vergoedingen in het praktijkexperiment.
Het praktijkexperiment wordt uitgevoerd bij Zorggroep Syntein, regio Land van Cuijk.

Toon meer informatie

Drie groepen GLI deelnemers worden met elkaar vergeleken: 2 interventiegroepen die elk een ander type prikkel ontvangen en een vergelijkingsgroep die niets ontvangt. Tijdens en na de GLI wordt gemeten hoe het gaat met patiënten uit de drie groepen en welke groep de beste resultaten laat zien (% dat blijft bewegen, fitter en gezonder is). Wanneer de interventie effectief blijkt te zijn, is er een interventie ontwikkeld (GLI met vergoeding) die zorggroepen, zorgverzekeraars, GGD-en en gemeenten gezamenlijk kunnen inzetten om gezonder gedrag bij chronisch zieken te stimuleren.

Toon minder informatie

 

Meer informatie?

Organisatie Universiteit Tilburg
Contactpersoon Prof. dr. L. A. M. van de Goor
Telefoon 013 4662542
E-mail

...

Status project

Start

1 september 2013

Eind

1 september 2016

Voorbereiding

Programmalijnen

    Tags

    Partners


    Delen:
    FacebookTwitterGoogle Plus