EU4SportsClusters

EU4SportsClusters

Doel

InnoSportNL wil Nederlandse ondernemers in de sportsector helpen hun internationale ambities te realiseren via het project EU4SportsClusters met als doel omzetverhoging.

 

Projectomschrijving

Samen met ACC1O (Spanje), Sporaltec (Frankrijk) en Indescat (Spanje) wil InnoSportNL voor Nederlandse bedrijven in 2012 en 2013 via dit project wereldwijde samenwerking tussen sport en bedrijfsleven realiseren. Voor bedrijven die zich richten op sportinnovatie liggen er internationaal economische kansen die ze via EU4SportsClusters kunnen verzilveren. InnoSportNL begeleidt de partijen actief bij zowel het innoveren als het internationaliseren.

 

Benchmarking, kennisontwikkeling en export

InnoSportNL brengt samenwerking tot stand tussen het bedrijfsleven in Europa en hun counterparts in andere mondiale regio’s. Enerzijds door een grootschalige benchmarking onderzoek, die de belangrijkste potentiële markten in kaart brengt. Anderzijds investeert EU4SportsClusters in kennisontwikkeling middels studiereizen, workshops en marktonderzoek. Daaruit voort komt een clusterbreed export consortium, handelsvertegenwoordiging in het buitenland en enkele (2-3) handelsmissies.

Het resultaat: internationale contacten en contracten voor de deelnemende sportinnovatiebedrijven in 2013. 

Toon meer informatie

Doelstellingen

EU4SportsClusters wil via clustervorming de internationalisering van kleine en middelgrote ondernemingen vergemakkelijken. We richten ons daarbij op bedrijven uit de sectoren sportproducten, sportfaciliteiten en sportevents.

 

De belangrijkste doelstellingen:

  1. Marktvergroting met als doel omzetverhoging voor sportinnovatie bedrijven
  2. De internationale samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen bevorderen via clustervorming.
  3. Met sportinnovatie bedrijven van alle nationale clusters te werken aan een gezamenlijke strategie voor internationalisering.
  4. De zichtbaarheid van de sport-clusters binnen en buiten Europa verhogen.
  5. Het verbeteren en upgraden van bestaande programma's met betrekking tot internationale clusteractiviteiten.

 

Europese stimuleringsmaatregel

De Europese Commissie ziet clustervorming als de manier om de Europese innovatiekracht van het MKB te vergroten. Dit initiatief speelt in op de veelheid aan verbanden op lokale, regionale en nationale schaal binnen Europa. InnoSportNL creëert binnen het project EU4SportsClusters goede voorwaarden en begeleiding waarbinnen de Nederlandse sportinnovatie internationaal kan floreren. Zij zoekt daarbij samenwerking met andere Nederlandse partijen als Sport & Zaken, de EVD en het Orange Sports Forum.

 

De kracht van bedrijven, met name in het MKB, is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van actuele en onderscheidende kennis. Om wereldwijd concurrerend te worden biedt EU4SportsClusters internationale samenwerking op verschillende niveaus:

•             Onderzoek

•             Kennisoverdracht

•             Productie

•             Toegang tot de markten

•             Financiering

 

Het leggen van contacten in Europa en wereldwijd vormt een belangrijke uitdaging voor nationale clusters, zoals InnoSportNL.

 

Sportsector groeit

Sport is een sector in opkomst en maakt deel uit van de "experience economy". Het omvat een breed scala van industrieën en diensten. Het is een snelgroeiende sector en kent veel innovatiemogelijkheden, zowel technologisch, organisatorisch als commercieel.

 

Sportinnovatie blijft niet beperkt tot één sector, maar omvat meerdere industrieën zoals voeding, gezondheid, accommodaties en uitrusting. Sportinnovatie draagt nationaal en internationaal bij aan de doelstellingen inzake economische groei en werkgelegenheid. Om die reden stimuleert de Europese Commissie clustervorming in sportinnovatie.

 

De Europese Commissie schat in dat de sportindustrie goed is voor 1% van het BBP in de EU. De groei in de sportsector heeft direct en indirect geleid tot nieuwe banen in de sport. Volgens de Europese Commissie is over de afgelopen 15 jaar het aantal banen in de sportsector van de lidstaten toegenomen met 50%. Van bijna 1 miljoen banen in 2006, zal dit naar verwachting 2 miljoen banen zijn in 2011. EU4SportsClusters wil deze economische groei inzetten voor zijn bedrijfsrelaties.

Toon minder informatie

 

Meer informatie?

Organisatie InnoSportNL
Contactpersoon Marc van Zande
Telefoon +31 (0)26 4834598
E-mail ...

Status project

Start

1 januari 2012

Eind

8 januari 2014

Afgerond

Programmalijnen

  • Sportproducten

Tags

Partners


Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus