De bruikbaarheid van E-Exercise

De bruikbaarheid van E-Exercise

Doel

Ontwikkelen van een protocol om E-Exercise in te zetten voor patiënten met artrose.

 

Projectomschrijving

Voor patiënten met artrose is bewegen niet alleen goed voor hun algemene gezondheid maar ook voor het voorkomen en verminderen van beperkingen in het dagelijks leven. Een groep patiënten met artrose moet echter ondersteund worden in het verhogen van de lichamelijke
activiteit. Gezien het hoge aantal patiënten met artrose aan heup en/of knie is hierbij voorkeur voor een relatief goedkope beweeginterventie.

 

Een combinatie van een face-to-face fysiotherapeutische beweeginterventie met een digitale interventie (genaamd E-Exercise) lijkt een goedkope en efficiënte vorm om de mate van lichamelijke activiteit te bevorderen. Momenteel bestaan dergelijke initiatieven echter niet voor patiënten met artrose.

Toon meer informatie

Het huidige onderzoek is verdeeld over verschillende fasen. In de voorbereidende fase wordt het protocol E-Exercise ontwikkeld op basis van literatuur en focusgroepen met patiënten en fysiotherapeuten. Vervolgens wordt een pilot studie uitgevoerd om de toepasbaarheid 
van E-Exercise in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de benodigdeaanpassingen.

 

Het vernieuwde protocol van E-Exercise wordt hierna op effectiviteit onderzocht bij 200 patiënten met artrose van heup of knie, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met een 
beweegprogramma van fysiotherapeuten. Uitkomstmaten zijn onder andere lichamelijke activiteit en fysiek functioneren. Er worden metingen verricht bij aanvang van de studie en na 3 en 12 maanden. Na afloop worden interviews gehouden over de toepasbaarheid van E-Exercise bij artrose patiënten en andere chronische aandoeningen. Ook wordt geïnventariseerd op welke manier E-Exercise toepasbaar is volgens fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. Tenslotte wordt een implementatieplan gemaakt en aanbevelingen om E-Exercise in de praktijk in te zetten.

Toon minder informatie

 

Meer informatie?

Organisatie NIVEL
Contactpersoon Dr. C. Veenhof
Telefoon 030 2729797
E-mail ...

Status project

Start

1 september 2013

Eind

1 september 2016

Voorbereiding

Programmalijnen

    Tags

    Partners


    Delen:
    FacebookTwitterGoogle Plus