Sport Fryslân

Sport Fryslân wil zoveel mogelijk Friese inwoners stimuleren om voldoende en verantwoord te sporten en te bewegen. Daarbij richten zij ons op de jeugd, volwassenen, senioren en mensen met een handicap of chronische aandoening.

 

Sport Fryslân

Sport Fryslân

Projecten