Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit Nijmegen is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit en telt samen met het Universitair Medisch Centrum St Radboud zo'n tienduizend medewerkers en ruim 18.000 studenten. De universiteit is een instelling waar uitwisseling en overdracht van kennis centraal staan en wetenschappers communiceren met collega's over de hele wereld. Kenmerkend zijn de onderlinge samenwerking en de vele dwarsverbanden.

 

Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen

Projecten