Nemo Healthcare

Nemo Healthcare is een technostarter die zich richt op de ontwikkeling van nieuwe technologie voor zwangerschapsbewaking. Kenmerkend voor Nemo is de combinatie van specialistische expertise op technisch, wetenschappelijk en medisch gebied en de beschikbaarheid van een sterk netwerk van ontwikkelpartners. Mede hierdoor is Nemo Healthcare in staat hedendaagse technologie door te ontwikkelen tot klinische toepassingen die daadwerkelijke invulling geven aan actuele behoeftes binnen de gezondheidszorg.

 

Nemo Healthcare 

Nemo Healthcare

Projecten