NBB

De Nederlandse Bastketball Bond (NBB) valt onder het bondsbureau. Dat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op drie grote aandachtsgebieden, te weten Topsport, Basketball Ontwikkeling en Competitie. 

 

Bij het beoefenen van basketballsport staat de competitie centraal. De competitie is onderverdeeld in een mannen-, vrouwen- en rolstoelafdeling. 

 

NBB

NBB

Projecten