MOVE

Maastricht UMC Move faciliteert als kennisimplementatiecentrum hoogwaardige ketenzorg, versterkte innovatiekracht en nieuwe bedrijvigheid rond de thema's bewegen en leefstijl, met het oog op behoud, bevordering en herstel van gezondheid.

 

MOVE

MOVE

Projecten