Lasertrainer

De LaserTrainer is een laser-lichtspot die door de sporter wordt gevolgd bij zijn training. De lichtspot fungeert als een optische haas en stelt de sporter in staat een specifiek trainingsschema af te leggen dat hem op duur, snelheid en interval begeleidt. Afwijkingen van het beoogde schema worden direct door hemzelf gesignaleerd zodat onmiddellijk kan worden gereageerd. De trainer kan zelf een maatwerk oefenschema maken, dat door de LaserTrainer voor de sporter op de baan wordt geprojecteerd.

 

Lasertrainer

Lasertrainer

Projecten