Kenniscentrum Suiker & Voeding

Suikerstichting Nederland, kenniscentrum suiker en voeding, verricht onderzoek naar suiker in relatie tot voeding en gezondheid en geeft voorlichting over suiker in de breedste zin van het woord. Het bureau fungeert als vraagbaak op het gebied van voeding en gezondheid en op het gebied van levensmiddelenwetgeving. Tevens is zij gesprekspartner in nationale en internationale overlegorganen en adviescolleges op het gebied van voedingsbeleid en wet- en regelgeving.

 

Kenniscentrum Suiker & Voeding

Kenniscentrum Suiker & Voeding

Projecten