InnoSportLab Den Haag

Het lab ondersteunt en verbetert de prestaties van de topzeilers en, faciliteert innovaties en bedrijfsmatige activiteiten in de watersportsector. In de haven van Scheveningen realiseert het lab  metingen, die de beweging van de boot en het gedrag van de zeilers in kaart brengen. Gegevens over onder meer snelheid, hellingshoek, roeruitslag, in combinatie met het gedrag van de zeiler, worden uitgelezen en, na koppeling met wind- en golfpatronen, geanalyseerd. Deze informatie is gedeeltelijk  real-time beschikbaar op het water, waardoor de trainingsuren op het water veel efficiënter besteed kunnen worden.

 

InnoSportLab Den Haag

InnoSportLab Den Haag

Projecten