AMPHI

AMPHI (Academic Public Health Initiative) is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud, GGD Gelderland-Zuid, Hulpverlening Gelderland Midden en GGD Hart voor Brabant met als doel om een structurele samenwerking tussen universitaire onderzoeksinstellingen en GGD'en te vormen.

 

Amphi

 

AMPHI

Projecten