Founders

NOC*NSF en TNO richtten op 24 november 2006 de stichting InnoSportNL op met als doel om in Nederland vanuit één organisatie sportinnovatie te stimuleren en kennis dichter bij de sport te brengen.Supporters

Verschillende organisaties hebben tussen 2006-2015 een financiële en/of inhoudelijke bijdrage geleverd en ondersteunden zo de innovatie in de sport.Partners

InnoSportNL heeft via de InnoSportLabs en/of projecten een uitgebreid netwerk in de sport, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gebouwd en onderhouden.