InnoSportNL

InnoSportNL

Nationaal belang

In de afgelopen jaren heeft InnoSportNL de afstand tussen wetenschap en sportpraktijk gedicht. Door onderlinge coördinatie en afstemming versterken partners hun eigen kracht en die van elkaar. Hierdoor is de aansluiting tussen bedrijfsleven, sport en wetenschap versterkt waardoor kennistoepassing en innovatie een enorme vlucht hebben genomen.

 

Krachtenbundeling

In een sterk concurrerend internationaal veld is het van belang de krachten te bundelen, focus en kwaliteit te stimuleren en een goede organisatie te bevorderen. Het sportinnovatienetwerk in Nederland meet zich met de topinstituten in de wereld. Het geeft centrale ondersteuning aan de coördinatie van innovatie-activiteiten, de ontwikkeling van gezamenlijke programma’s, de verruiming van financieringsmogelijkheden, de internationale profilering en de aantrekking van private partners.

 

InnoSportNL werkt aan valorisatie en innovatie. Voor sport, wetenschappers en bedrijfsleven vormen InnoSportNL en de InnoSportLabs een open onderzoeks- en innovatiefaciliteit waar men terecht kan met R&D vragen. Samen met zorg gedragen voor een optimale aansluiting in de keten fundamental > applied > embedded science en koppelt hieraan sport en marktgedreven innovatie. Het stimuleert het inzetten van embedded scientists om bestaande wetenschappelijke inzichten direct ten goede te laten komen aan de sportvloer. De zes InnosportLabs zijn per 1 januari 2016 als zelfstandige entiteit gevestigd.

 

Innovatief op economisch vlak

InnoSportNL heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse ambities op het gebied van (top)sport en economie: een vitale en gezonde samenleving, die internationaal presteert in de top tien en innovatief is op economisch vlak.

 

Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus