InnoSportLab Papendal

InnoSportLab Papendal

Voeding, fysiologie en prestatiemonitoring

Nationaal Topsportcentrum Papendal, één van de vier Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO), heeft een grote stap gemaakt met de komst van InnoSportLab Papendal. Het nieuwe InnoSportLab Papendal is gestart op 1 juni 2012 en richt zich op de thema’s voeding, fysiologie en prestatiemonitoring. Eind 2012 krijgt deze ontwikkeling een vervolg met de opening van een nieuwe topsporthal op Papendal.

 

Het InnoSportLab Papendal biedt alle randvoorwaarden om wetenschappelijke kennis toe te passen in de sportpraktijk om daarmee economische groei te creëren. Het monitoren van de inname van voeding, de kwaliteit van slaap, de effecten van het leven op hoogte zijn onderwerpen die op Papendal onderzocht kunnen worden met behulp van nieuwe technologie. Samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen is hierbij essentieel. In vier van de vijf InnoSportLabs ligt de focus op één sport. InnoSportLab Papendal richt zich op de verschillende sporten die op Papendal trainen, waaronder wielrennen, atletiek, tafeltennis, handbal en rolstoelbasketbal.

Regionale verbinding

InnoSportLab Papendal maakt optimaal gebruik van de kennis en kunde in de provincie Gelderland. Health Valley en Food Valley zijn de twee regionale clusters van bedrijven en kennisinstellingen rond voeding en gezondheid, waarvan onder meer de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, UMC St Radboud en Wageningen UR deel uitmaken. In de aanloop naar het InnoSportLab heeft InnoSportNL al een start gemaakt met het ontwikkelen van projecten. Zo ontwikkelt het samen met Wageningen UR en het regionale MKB een project in het toekomstige topsportrestaurant dat de inname van voeding van sporters registreert en koppelt aan de behoefte van de sporter. Hiermee is het uiteindelijk mogelijk sporters individueel feedback en advies te geven over het te volgen dieet. Daarnaast geeft het bedrijven als DSM en NIZO de kans onderzoek te doen naar de effecten van ingrediënten.

Vervolg

Het afgelopen jaar zijn de inhoudelijke invulling en financieringsbehoefte (2012-2016) van InnoSportLab Papendal opgesteld. InnoSportNL, NOC*NSF, Atletiekunie en KNWU en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen financieren de aanstelling van de InnoSportLab manager, de embedded scientist en de aankoop van de benodigde meetapparatuur. Daarnaast hebben de samenwerkende partners subsidie verkregen voor het project InnoSportLab Papendal vanuit de provincie Gelderland, in het kader van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op dit moment werkt het Lab aan de juiste invulling van menskracht en meetapparatuur die medebepalend zijn voor het toekomstige succes van InnoSportLab Papendal. 

 

http://www.innosportlabpapendal.nl/

Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus