Overzicht InnoSportLabs

Overzicht InnoSportLabs

 

In Nederland zijn zes InnoSportLabs. Innovatiehubs in de (top)sportpraktijk. De labs ondersteunen sport, bedrijfsleven en kennisinstellingen bij het innoveren in de sport. De basis van elk InnoSportLab bestaat uit de samenwerking tussen een coach en wetenschapper; inbedding in de dagelijkse praktijk; samenwerking tussen de sport, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

 

140522_kaartvannederland_72dpi

 1. InnoSportLab Den Haag
 2. InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch
 3. InnoSportLab Papendal
 4. InnoSportLab Sport & Beweeg!
 5. InnoSportLab Thialf
 6. InnoSportLab De Tongelreep


Kernfuncties InnoSportLabs

InnoSportLabs vervullen een aantal kernfuncties binnen het sportinnovatiesysteem.

 • netwerkfunctie: het samenbrengen van verschillende partijen
 • sportondersteuning: meten en weten in de top- en recreatieve sport
 • kennisfunctie: ondersteuning van onderzoeksprojecten
 • valorisatiefunctie: ondersteuning van innovatieprojecten
 • opleidingsfunctie: ondersteuning van sportonderwijs en sportopleidingen

Daarnaast bieden de InnoSportLabs directe dienstverlening, zoals de testen en metingen voor buitenlandse teams, wedstrijdsporters en bedrijven.

 

Businesscreatie en -realisatie

Een aandachtspunt van de InnoSportLabs is het marktrijp maken van producten. De labs participeren in sportinnovatieprojecten en trachten meer middelen te genereren voor een succesvolle vermarkting van veelbelovende producten. Daartoe haken ze aan bij bestaande organisatiestructuren in de regio. Ze verbinden de mogelijk geïnteresseerde partijen in een project, dat rendement kan genereren voor alle deelnemers.

Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus