BTW plicht/verrekening voor BTW vrijgestelde organisaties

BTW plicht/verrekening voor BTW vrijgestelde organisaties

Een aantal van de partners van Stichting InnoSportNL is – in eerste aanleg - vrijgesteld van BTW. Projecten van Stichting InnoSportNL zijn altijd BTW-plichtig. In administratieve zin is dit geen probleem. Onderstaand vindt u een toelichting op de BTW plicht en verrekening voor BTW vrijgestelde organisaties.

 

Het zijn van een ‘BTW organisatie’ of ‘BTW vrijgestelde organisatie’ wordt veelal gezien als ‘een keuze’. Hoewel zeker sprake kan zijn van een keuze, hangt de BTW status eerder nauw samen met de diensten of producten die een organisatie voortbrengt. Het type organisatie (BV, Stichting, Vereniging, eenmanszaak, VOF enz.) van de organisatie zijn van minder belang. De doelstellingen van een organisatie – vastgelegd in de oprichtingsakte - geven wel een richting bij het bepalen van de BTW status. Een ‘maatschappelijk functie’ in combinatie met bijvoorbeeld ‘geen winstoogmerk’ neigt in eerste aanleg vrij snel naar een BTW (en VPB) vrijgestelde organisatie.

 

Het zijn van een BTW vrijgestelde organisatie is echter geen absolute status. Als een BTW vrijgestelde organisatie besluit aanvullende of nieuwe activiteiten te ontplooien dan kan deze activiteit kwalificeren als BTW plichtig ondanks de BTW vrijstelling voor de organisatie. Stel: een vereniging heeft een clubhuis. De vereniging besluit het clubhuis beschikbaar te stellen, al of niet tegen betaling, voor het organiseren van feesten door of voor leden en/of niet leden.

 

Private domein

Hiermee betreedt de vereniging het zogenaamde ‘private domein’: de exploitatie van een ruimte voor feesten & partijen. Deze activiteiten worden in de regel (ook) verzorgd door commerciële bedrijven die normaal gesproken BTW (en VPB) plichtig zijn. Als de vereniging deze BTW plicht niet zou hebben,  ontstaat een oneerlijke concurrentiepositie waardoor marktverstoring optreedt. De vereniging dient over haar verhuuractiviteiten daarom ook BTW te berekenen aan de gebruikers en deze ontvangen BTW af te dragen aan de belastingdienst. Ook al is de vereniging in eerste aanleg een BTW vrijgestelde organisatie. De BTW vrijstelling blijft in deze situatie echter gelden voor het hoofddoel van de organisatie.

 

Waardering

Een tweede aspect betreft de waardering van geleverde diensten/materialen. De waardering moet in overeenstemming zijn met de waarde in het economisch verkeer.

De hiervoor benoemde waarde moet (fiscaal/wettelijk) tot uitdrukking te komen in de administratie van de projectpartners d.m.v. facturering. Hierbij maakt het niet uit of de bijdrage al of niet INKIND is geleverd. Bij een INKIND bijdrage factureert de leverende partij Stichting InnoSportNL. Stichting InnoSportNL factureert op haar beurt de projectpartner voor het overeengekomen INKIND bedrag. Op beide facturen moet BTW in rekening worden gebracht, ook door een niet BTW plichtig organisatie. ‘Wegstrepen’ van de verplichtingen over en weer is fiscaal niet toegestaan.

 

De wijze van verrekening van INKIND afspraken wordt ook wel aangeduid als bartering of barter trade. Echter, in bovenstaande situatie mag de BTW vrijgestelde organisatie de betaalde BTW op inkoopfacturen welke direct verband houden met het project verrekenen! De positie die na verrekening ontstaat, is het bedrag dat moet worden afgedragen aan of is het bedrag te vorderen van de belastingdienst. Hiervoor moet de BTW vrijgestelde organisatie een BTW aangifte indienen bij de belastingdienst.

 

Meer informatie

Lees deze brief van de belastingdienst waarin bovenstaande wordt bevestigd. Verder verwijzen wij naar de website van Universiteit Leiden. Zij hebben een verhandeling opgenomen die precies aansluit bij deze materie. Zie hiervoor de eerste alinea van het hoofdstuk “BTW en Inkoop”. Het stuk van Universiteit Leiden geldt voor alle niet BTW plichtige organisaties, ook voor sportbonden.

Vragen

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Corné van Wieringen op telefoonnummer
(06) 533 777 85 of e-mailadres .... Voor ondersteuning bij het proces van het doen van BTW aangifte kunt u contact opnemen met de belastingdienst of uw externe accountant/boekhouder.

 

Opmerking

Stichting InnoSportNL heeft geen specifieke fiscale kennis van BTW regelgeving ‘in huis’. De hierboven beschreven zienswijze komt voort uit gesprekken en directe aanwijzingen van de belastingdienst en de ervaring opgedaan in de afgelopen jaren binnen de financiële afwikkelingen van projecten. De zienswijze van Stichting InnoSportNL is een interpretatie waaraan geen verdere rechten ontleend kunnen worden.

 

Als u van mening bent dat de vigerende wetgeving anders geïnterpreteerd dient te worden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de belastingdienst en/of u (externe) account/boekhouder. Graag ontvangt Stichting InnoSportNL een gemoveerd standpunt waaruit blijkt dat de hierboven beschreven zienswijze niet klopt.

Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus