InnoSportNL geeft het stokje door

InnoSportNL geeft het stokje door

InnoSportLabs blijven vaste waarde in de sport

Eind dit jaar loopt het actieve sportinnovatieprogramma van InnoSportNL dat werd medegefinancierd door het ministerie van VWS, af. Voor InnoSportNL is de tijd gekomen om het stokje door te geven. Per 2016 blijft de centrale organisatie in afgeslankte vorm bestaan. Sommige functies die ze vervulde, zoals het netwerk, de inhoudelijke begeleiding en internationalisering krijgen een plaats in het nieuwe Sportinnovator programma of binnen andere initiatieven. De InnoSportLabs gaan zelfstandig verder.


151201 Overdracht InnoSportNL - Sportinnovator EstafettestokCees Oudshoorn draagt het stokje over aan Bart Zijlstra (Topteam Sport / VWS)In tien jaar tijd is er veel veranderd. Bij de oprichting van InnoSportNL in 2006 was sportinnovatie nog een gefragmenteerd terrein. Dankzij de financiering vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft InnoSportNL hier samen met zijn partners een samenhangend geheel van gemaakt. Er is een beter ecosysteem rond sportinnovatie gecreëerd en de Nederlandse sportinnovatie heeft een plaats verworven op de wereldkaart. 

 

Het effect van 10 jaar InnoSportNL

Ter gelegenheid van de afsluiting van het VWS-gefinancierde programma heeft InnoSportNL een analyse gemaakt van de impact van de activiteiten in de voorbije tien jaar. De publicatie bespreekt de geschiedenis, werkwijze, aanpak, praktijk, impact en leerpunten van het programma. Ook zijn de concrete resultaten van de InnoSportNL- en InnoSportLab-projecten berekend.
 
Resultaten in cijfers:

  • Met een VWS-financiering van een kleine 16 miljoen euro is ruim 42 miljoen omzet gerealiseerd.
  • Voor het Nederlandse bedrijfsleven creëerden de sportinnovatieprojecten een geschatte additionele omzet van 50 miljoen euro en 500 mensjaren werk.
  • De 315 projectpartners uit het bedrijfsleven realiseerden 232 innovatieve producten.
  • In de InnoSportNL-projecten werken vanuit de sport 35 bonden, 650 coaches en meer dan 4.100 sporters direct in de projecten mee.
  • Op het kennisdomein hebben de InnoSportLabs en het innovatieprogramma samen bijna 25 promotieonderzoeken, bijna 950 afstudeerscripties, 100 wetenschappelijke artikelen en 900 populaire artikelen/items opgeleverd.

 
Lees de volledige publicatie: PDF icoonSportinnovatie in Nederland: 10 jaar InnoSportNL (10 MB)

 

Toekomst van de functies van InnoSportNL

Bij de beëindiging van het actieve sportinnovatieprogramma vervalt een aantal actieve functies die InnoSportNL de afgelopen jaren met plezier vervuld heeft. Het programmamanagement en de actieve inhoudelijke begeleiding van projecten gaat door, behalve voor de programmalijn Voeding die bij Sportcentrum Papendal gecontinueerd wordt.
 
Het sportinnovatiefonds blijft onder de hoede van InnoSportNL: met de resterende middelen en de nog te verwachten inkomsten uit revolverende middelen zal InnoSportNL als fonds de komende jaren nog een bescheiden bijdrage blijven leveren aan sportinnoverend Nederland. Stimulering van sportinnovatieprojecten, -ideeën en centra gebeurt nu via het programma Sportinnovator, waarmee de Kennis- en innovatieagenda sport van het Topteam Sport wordt uitgevoerd.
 
Het bundelen, ontsluiten en vertalen van kennis en expertise over sportinnovatie richting de kennisstellingen wordt stopgezet. Het samenbrengen van partijen en het organiseren van netwerkbijeenkomsten zal naar alle waarschijnlijkheid worden gecontinueerd door Sportinnovator in samenwerking met het Sportinnovatie Platform. Op het gebied van Voeding zal het expertise centrum Eat2Move dit continueren. Daar waar van belang voor de lopende projecten, blijft InnoSportNL de hiervoor beschreven rol vervullen.
 

Toekomst van de InnoSportLabs

InnoSportNL vervulde een coördinerende en ondersteunende functie bij de zes InnoSportLabs om versnippering en doublures tegen te gaan en een optimale inzet van de middelen te waarborgen. Deze centrale coördinatie vervalt, maar de InnoSportLabs gaan wel alle zes als zelfstandige entiteit verder, al dan niet onder de vlag van het programma Sportinnovator. Dat is goed nieuws voor de sport(wetenschap): deze innovatiehubs hebben immers in een relatief korte tijd hun plaats in de Nederlandse en internationale sportinnovatiesector verworven. Ze zijn uitgegroeid tot een best practice.
 

InnoSportNL en InnoSportLabs vanaf 2016

De centrale organisatie van InnoSportNL zal haar activiteiten afslanken vanaf 31 december 2015. De labmanagers, de programmamanager Voeding en de embedded scientists werkzaam bij de InnoSportLabs blijven sport, bedrijfsleven en kennisinstellingen ondersteunen bij het innoveren in de sport. De websites van InnoSportNL en van de InnoSportLabs bieden informatie over de afgesloten en nog lopende projecten.

 
www.innosport.nl
www.innosportlabdenhaag.nl
www.innosportlabdetongelreep.nl
www.innosportlabpapendal.nl
www.innosportlabs-hertogenbosch.nl
www.innosportlabsportenbeweeg.nl
 
 
InnoSportNL wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het sportinnovatieprogramma, de InnoSportLabs, de projecten en de organisatie.

Blijf op de hoogte
Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rondom sport en innovatie in Nederland, kan kijken op: www.sportinnovator.nl of @Sportinnovator volgen op Twitter.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus